Sân bóng cỏ nhân tạo, sau khi được hút cát và hạt cao su, trang bỏ phần cát thừa sẽ được tiến hành trải hạt cao su để đánh hạt cao su xuống dưới mặt cỏ. Công đoạn này được VEC Group thực hiện bởi máy trải cỏ SMG, nhờ đó mang lại hiệu quả