Để quá trình bảo dưỡng sân bóng cỏ nhân tạo có thể mang lại hiệu quả, bên cạnh việc sử dụng những dụng cụ, thiết bị, máy móc bảo dưỡng cỏ nhân tạo, đội ngũ thi công trình độ cao thì những vật liệu gồm: keo dán, hạt cao su, cát,… cũng đóng vai trò

Hạt cao su là vật liệu chiếm vai trò xương sống đối với sự phát triển nền công nghiệp, ứng dụng trong nhiều lĩnh vực sản xuất. Tuy nhiên gần đây ngày càng nhiều nhà sản xuất lựa chọn hạt cao su làm nguyên liệu thay thế cao su tổng hợp. Đâu là nguyên nhân hạt