Số sân cỏ nhân tạo tại Bình Định ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng khiến cho nhiều chủ sân bóng cũ có mặt sấn đang xuống cấp đứng trước mối lo khách hàng bỏ sân sang sân đối thủ. Để có thể khôi phục chất lượng sân bóng, giữ chân khách