sample

 • 00
  00
 • 00
  00
 • 00
  00
Số máy móc
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever
 • 00
  00
 • 00
  00
 • 00
  00
Số khách hàng
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever
ĐỊNH KỲ
6.400.000 đ
SILVER
16.000.000 đ
GOLD
20.000.000 đ
PLATINUM
24.000.000 đ
Vệ sinh mặt sân
Hút, gom cao su toàn mặt sân
Hút cát
Xử lý nền sân (đọng nước)
Dán lại các mối dán bị bong
Trang lại cát trên mặt sân bóng
Trải lại hạt cao su
Buộc lại lưới chắn bóng bị rách
Buộc lại lưới khung thành bị rách
Dọn vệ sinh khu vực thi công
Bảo dưỡng định kỳ sau 01 năm
 CÁC HỖ TRỢ KHÁC
Quảng cáo sân trên hệ thống web
Giới thiệu khách hàng đặt sân
Phần mềm quản lý sân bóng
Tài trợ giải đấu
Tài trợ bóng
Hỗ trợ tư vấn kinh doanh sân cỏ
Hợp tác đầu tư
 • 00
  00
 • 00
  00
 • 00
  00
Số nhân công
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever